Verhoging budget
Uit de eerste aanvragen is gebleken dat gemiddelde subsidieaanvraag 4200 euro bedraagt, terwijl met 2500 euro rekening was gehouden.
Staatssecretaris Heemskerk verhoogt daarom het budget dat beschikbaar is van 3 miljoen naar 7,5 miljoen euro.
De subsidieregeling veiligheid kleine bedrijven (VKB) is vanaf 1 september ook landelijk beschikbaar.

Gratis scan bij HBD

Het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) verzorgt de veiligheidsscans in winkelgebieden waar gewerkt wordt met het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Normaal betaal je 125 euro voor de scan, maar het HBD biedt de scan tot 1 september 2009 gratis aan. Je kunt de gratis HBD-veiligheidsscan aanvragen via je winkeliersvereniging. Wat is de subsidie veiligheid kleine bedrijven?
Pilotperiode van 1 februari 2009 tot en met 31 augustus 2009.
Op 1 februari 2009 is de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven van start gegaan die winkels en ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden helpt criminaliteit en fraude te bestrijden.
Om zeker te weten dat de plannen aan zullen sluiten bij de wensen van de ondernemers, gaat er eerst een pilotperiode van start.

Pilotfase:

Tijdens de pilot wordt getest hoe het subsidie-instrument zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden.
Deze proefperiode zal lopen van 1 februari 2009 tot en met 31 augustus 2009.

De bedoeling is dat er 1 september 2009 een instrument is die voor alle kleine ondernemers beschikbaar is.
Wat zijn de Pilots?

Tijdens deze pilot komen alleen die (kleine) bedrijven in aanmerking die:
* óf gevestigd zijn in de gemeente Utrecht, Deventer of Rotterdam;
* óf lid zijn van de brancheorganisatie vereniging MITEX;

* óf gevestigd zijn op een locatie Keurmerk Veilig Ondernemen met een geldig certificaat of een door alle partijen getekende intentieverklaring. Hoe is de selectie voor de pilots tot stand gekomen?

Voor de testfase is gekozen voor een mengeling van stedelijke en landelijke gebieden waarbij door het land verspreid bedrijven mee kunnen doen.

Het belangrijkste criterium was dat de pilots reeds een bestaand en betrouwbaar systeem voor veiligheidsscans hebben. Waar richt de subsidieregeling zich op?

De subsidieregeling veiligheid kleine bedrijven is gericht op preventieve maatregelen tegen criminaliteit en de gevolgen daarvan.

Voorbeelden hiervan zijn diefstal, inbraak, agressie en geweld, overvallen, internetcriminaliteit, interne criminaliteit / fraude, etcetera. Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie?

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie is dat er eerst een veiligheidsscan wordt uitgevoerd door een deskundige veiligheidsadviseur.
Een veiligheidsscan is een onderzoek naar mogelijke maatregelen die de veiligheid van de ondernemer en zijn of haar personeel zal vergroten.
Bij dit onderzoek is er aandacht voor organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen.

Het zal gaan om maatregelen die zinvol zijn voor de ondernemer. Het initiatief voor het laten uitvoeren van een veiligheidsscan ligt bij de ondernemer zelf.