Amsterdam West wenst duurzame oplossing jongerenoverlast.

In een verhit debat in de stadsdeelraad van Amsterdam West is dinsdagavond een motie van GroenLinks aangenomen die het Dagelijks Bestuur oproept om een plan te ontwikkelen dat een structurele oplossing biedt voor overlast en crimineel gedrag van jongeren in het stadsdeel. Tevens beveelt de motie dat eventueel cameratoezicht tussentijds wordt geëvalueerd. 

De VVD en PvdA, die eerder stevige standpunten hadden ingenomen naar aanleiding van recente overlast in het stadsdeel, stemden tegen de motie.

GroenLinks is in principe geen voorstander van cameratoezicht vanwege de hoge kosten, geringe effecten en verstrekkende aantasting van de privacy van onschuldige bewoners.

Woordvoerder Sven Meeder: " Wij geven de voorkeur aan oplossingen die echt werken, en dat ook op lange termijn blijven doen. Het is teleurstellend dat PvdA en VVD het streven naar snelle evaluatie van cameratoezicht niet steunen."

 Bron: nieuwsuitamsterdam