AVG en camerabewaking

We spreken regelmatig klanten die zich zorgen maken over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds mei dit jaar van kracht is. Zij vragen zich af of zij nog wel camera’s mogen plaatsen op hun terrein, of dat dit nu strafbaar is geworden. Hier kunnen we kort over zijn: camerabewaking is nog steeds toegestaan, zolang je je maar aan bepaalde regels houdt.

Geen directe gevolgen
De AVG gaat vooral over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het goed informeren van de personen van wie je deze gegevens verzamelt. Dit heeft niet direct effect op de regelgeving rondom camerabewaking. Het was namelijk altijd al verplicht om mensen te informeren over het feit dat je bewakingscamera’s gebruikt.

Laat weten dat er camera’s hangen
De belangrijkste regel op het gebied van camerabeveiliging is dat het niet heimelijk mag gebeuren. Je bent wettelijk verplicht om aan te geven dat je gebruik maakt van camerabewaking. Dit kan bijvoorbeeld met een sticker of een bordje, maar ook door een monitor met camerabeelden in het zicht te hangen of simpelweg door de camera op een goed zichtbare plek op te hangen.

Cameratoezicht aanmelden
In principe ben je ook verplicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden dat je gebruik maakt van cameratoezicht in openbare ruimtes. Het filmen van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen valt namelijk onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Je hoeft cameratoezicht niet aan te melden als:

  • je enkel opnames maakt op je eigen terrein;
  • er niet meer informatie bij de beelden wordt opgeslagen dan de datum, het tijdstip en de plaats van de opnames;
  • alleen de beveiligers en hun leidinggevende toegang hebben tot de opnames;
  • de opnames alleen worden gedeeld met opsporingsdiensten indien er een incident heeft plaatsgevonden;
  • de opnames alleen worden gedeeld met particulieren indien zij er zelf op te zien zijn;
  • de opnames waarop geen incidenten te zien zijn na 24 uur worden vernietigd, tenzij er duidelijk wordt aangegeven dat de opnames langer worden bewaard.

Thuis of op het werk camera’s plaatsen
Wanneer er beveiligingscamera’s worden aangebracht in besloten ruimtes als woonhuizen of werkruimtes gelden er strengere regels. Dat is niet voor niets: mensen moeten er in een besloten omgeving vanuit kunnen gaan dat hun privacy gewaarborgd wordt. Filmen of fotograferen in een besloten omgeving mag alleen als het vooraf is aangekondigd en er geen andere oplossing mogelijk is. In alle andere gevallen is niet alleen het maken van de opnames, maar ook het bezit daarvan verboden. Een werknemer mag dus nooit zijn werknemers zomaar filmen, maar moet zijn personeel daar van te voren van op de hoogte stellen.

Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal
Indien niet aan de hiervoor genoemde regels wordt voldaan, gelden de camerabeelden als onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Dat betekent niet dat de politie niks met de opnames mag doen, maar wel dat de maker van de beelden een boete of zelfs gevangenisstraf riskeert. Wees dus gewaarschuwd en gebruik je camera’s alleen binnen de kaders van de wet.

Tot slot
Het lijkt haast onnodig om te zeggen: in sommige ruimtes, zoals toiletruimtes en kleedhokjes mag met het oog op de privacy NOOIT gefilmd worden.

Meer lezen?
Voor de totstandkoming van dit blog hebben wij gebruik gemaakt van de factsheet van ICTRecht.