Werkendam - Het bedrijvenpark De Bruine Kilhaven in Werkendam krijgt beveiliging met cameratoezicht op de openbare weg.
De Bruine Kilhaven is het eerste bedrijvenpark in de gemeente Werkendam waar met camera's op deze manier toezicht wordt gehouden.
Het bewakingscamera toezicht vindt plaats op de drie toegangslocaties op het bedrijvenpark.
Er gaat vooral een preventieve werking van uit: criminaliteit en overlast worden teruggedrongen en het veiligheidsgevoel wordt verhoogd.
De ondernemersvereniging Bruine Kilhaven is initiatiefnemer, uitvoerende en beheerder van dit veiligheidsproject.
Zij zijn hierbij geadviseerd en ondersteund door de Gemeente Werkendam en de politie regio Midden en West Brabant, team Altena.
Daartoe is een convenant opgesteld omdat veiligheid op bedrijventerreinen een zaak is van samenwerking tussen meerdere partijen.
De camera's worden nog in 2010 geplaatst.
Andere (toekomstige) maatregelen zijn de collectieve surveillance door een particuliere beveiliger op het bedrijvenpark, een betere inrichting, beheer en verlichting van het terrein.
Dit veiligheidsproject is opgestart omdat maatregelen die tot op heden zijn genomen niet hebben geleid tot een daling van de onveiligheid op het bedrijvenpark.
Bron: blikopnieuws