U mag vanaf 1 juli 2012 camerabeelden langer bewaren zonder voorafgaande melding aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP). De bewaartermijn is per 1 juli 2012 van 24 uur naar vier weken verlengd. U heeft dus nu meer tijd aangifte te doen, als er op de werkplek strafbare feiten zijn vastgelegd. Voortaan is ook private cameratoezicht op een gedeelte van de openbare weg geoorloofd.

Voorwaarden cameratoezicht:

  • Als ondernemer mag u onder bepaalde voorwaarden cameratoezicht houden op de werkplek, om diefstal of beschadiging van eigendommen te voorkomen.
  • Als u camera's plaatst voor beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken of productieprocessen, bent u in principe vrijgesteld van melding bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).
  • U moet de camera’s duidelijk zichtbaar plaatsen.
  • Onder
Lees meer »